Documents que poden ser necessaris per cobrar un enterrament

Normalment és l’Assegurador qui paga directament als prestadors de serveis (funeràries, xòfers, etc) però hi ha certs casos on el familiar que ha pagat els serveis té dret a cobrar, i en aquests casos pot ser necessari que l’Assegurador sol·liciti els següents documents:

  • Factures assumides per la familia, o altres, en concepte de sepeli.
  • Certificats: De defunció i mèdics (on constin les causes de la mort).
  • Fotocòpia del DNI del pagador i n. de compte.
Documents que poden ser necessaris per cobrar un enterrament
4.3 (86.67%) 3 votos

Marc Gómez

Agente de seguros exclusivo de SegurCaixa Adeslas. Teléfono móvil 695 55 59 44

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *